top of page

TYNK MOZAIKOWY

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy produkowany jest w formie barwionej pasty gotowej do użycia  na bazie mieszaniny żywicy akrylowej oraz kruszyw marmurowych lub kwarcowych. Jest elastyczny, mrozo- i wodoodporny oraz odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.  Zalecany do zabezpieczania cokołów budynków, ogrodzeń, filarów i słupów. Nadaje się także do wyprawy ścian wewnętrznych narażonych na zabrudzenia: klatki schodowe, korytarze, kuchnie, stołówki, hale przemysłowe, garaże itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, nośne i mocne, suche bez spękań i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (oczyszczone z kurzu i tłustych plam). Stare powłoki malarskie, tynkarskie lub powierzchnie obsypujące się należy usunąć np. mechanicznie, powierzchnie uszkodzone lub nierówne  wyrównać masą klejową z zatopioną tkaniną szklaną.

Przynajmniej 12 godzin przed układaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym NPS-03/B firmy REWERS.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Masę tynkarską dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym, w razie potrzeby można dodać niewielką ilość wody aby uzyskać odpowiednią konsystencję.

Tynk należy nakładać w postaci równomiernej warstwy, a grubość powinna odpowiadać wybranej granulacji tynku. Tynk nanosimy pacą ze stali nierdzewnej, po nałożeniu tą samą pacą wygładzamy - zawsze w jednym kierunku! Tynku nie zaciera się. Poszczególne ściany należy wyprawiać bez przerw w pracy aby uniknąć śladów łączeń. 

ZASADY OGÓLNE:

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo dużej wilgotności względnej powietrza, chronić przed deszczem. Czas wiązania tynku wynosi ok. 72-120h i może się wydłużyć przy dużej wilgotności powietrza. W tym czasie tynk nie może być narażony na działanie deszczu i mrozu. Nie powinno się stosować tynku na powierzchniach narażonych na podciąganie kapilarne wody.

Zabrudzone tynkiem narzędzia i powierzchnie niezwłocznie umyć czystą wodą. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

 

Po nałożeniu tynku i przy dużej wilgotności powietrza na powierzchni może pojawić się mleczny nalot, który po pewnym czasie zniknie. Jest to zjawisko normalne dla tego materiału.

 

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE:

Tynki mozaikowe NPS-01/F-A pakowane są w wiadra plastikowe o masie netto 10, 20 lub 30kg w zależności od potrzeb zamawiającego.

Przewozić i przechowywać należy w szczelnie zamkniętych firmowych wiadrach, w temperaturze dodatniej- chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

KOLORYSTYKA:

Wyroby dobieramy według palety REWERS* - 120 kolorów lub na indywidualne życzenie odbiorcy

* w zależności od warunków aplikacji oraz faktury tynku rzeczywista kolorystyka może w nieznacznym stopniu odbiegać od wzorca 

ZUŻYCIE:

                         - 1.6 mm ok. 4,5 kg/m²                                  

                         - 2.2  mm ok. 5,5 kg/m²                                                         

                         -  3 mm ok. 6,5 kg/m²          

bottom of page