top of page

GRUNT KOLOR

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:

Środek gruntujący jest to płyn, gotowy do użycia, produkowany na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Poprawia przyczepność tynku do podłoża, zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. Po wyschnięciu jest mrozoodporny i wodoodporny. Przeznaczony jest do gruntowania podłoża pod cienkowarstwowe masy tynkarskie i farby elewacyjne, może być również stosowany do gruntowania podłoża przy przyklejaniu płyt styropianowych. Można stosować na podłoże cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, nośne i mocne, suche bez spękań i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (oczyszczone z kurzu i tłustych plam). Stare powłoki malarskie, tynkarskie lub powierzchnie obsypujące się należy usunąć np. mechanicznie, powierzchnie uszkodzone lub nierówne  wyrównać masą klejową z zatopioną tkaniną szklaną.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

Nakładać przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla. Dokładnie rozprowadzić w obu kierunkach, aby podłoże było obficie nasycone. Pozostawić do wyschnięcia  na ok.12 godzin.

UWAGA! Środka gruntującego NPS-03/B nie powinno się rozcieńczać.

ZASADY OGÓLNE:

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo dużej wilgotności względnej powietrza, chronić przed deszczem. Czas wiązania gruntu wynosi ok. 12h i może się wydłużyć przy dużej wilgotności powietrza.

Zabrudzone gruntem narzędzia i powierzchnie niezwłocznie umyć czystą wodą. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

 

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE:

Środek gruntujący NPS-03/B pakowany jest w wiadra plastikowe o masie netto  1, 3 ,5, 10, 20 lub 30kg w zależności od potrzeb zamawiającego.

Przewozić i przechowywać należy w szczelnie zamkniętych firmowych wiadrach, w temperaturze dodatniej- chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

KOLORYSTYKA:

Wyrób barwiony jest stosownie do zamówionego koloru tynku/farby.

ZUŻYCIE:

                         - ok. 0,3 kg/m²             

bottom of page