top of page

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:

Farba silikonowa produkowana jest na bazie wodnej dyspersji żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Przeznaczona jest do dekoracyjno - ochronnego malowania elewacji budynków. Jest zmywalna, wykazuje mały stopień zabrudzenia. Można stosować na podłoże cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz tynki mineralne, akrylowe oraz silikonowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, nośne i mocne, suche bez spękań i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (oczyszczone z kurzu i tłustych plam). Stare powłoki malarskie, tynkarskie lub powierzchnie obsypujące się należy usunąć np. mechanicznie, powierzchnie uszkodzone lub nierówne  wyrównać masą klejową z zatopioną tkaniną szklaną.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

Nakładać przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla. Pozostawić do wyschnięcia  na ok.12 godzin.

ZASADY OGÓLNE:

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo dużej wilgotności względnej powietrza, chronić przed deszczem. Czas wiązania farby wynosi ok. 12h i może się wydłużyć przy dużej wilgotności powietrza.

Zabrudzone farbą narzędzia i powierzchnie niezwłocznie umyć czystą wodą. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

 

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE:

Farba silikonowa pakowana jest w wiadra plastikowe o masie netto 5, 10, 20 lub 30kg w zależności od potrzeb zamawiającego.

Przewozić i przechowywać należy w szczelnie zamkniętych firmowych wiadrach, w temperaturze dodatniej- chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

KOLORYSTYKA:

Wyroby dobieramy według palety REWERS* - 108 kolorów lub na indywidualne życzenie odbiorcy.

Wyrównanie barw gwarantujemy w zakresie tej samej partii produkcyjnej. 

Nie zaleca się stosowania bardzo ciemnych kolorów na dużych połaciach ścian.

* w zależności od awrunków aplikacji oraz faktury tynku rzeczywista kolorystyka może w nieznacznym stopniu odbiegać od wzorca 

ZUŻYCIE:

                         - ok. 0,4 litr/m²             

FARBA SILIKONOWA

bottom of page