top of page

TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:

Tynk cienkowarstwowy akrylowo - silikonowy produkowany jest w formie barwionej pasty gotowej do użycia o  strukturze ,,baranka” lub ,,kornika” na bazie mieszaniny żywicy akrylowej i silikonowej oraz kruszyw mineralnych, wypełniaczy i barwników. Dodatek żywicy silikonowej zwiększa jego elastyczność oraz zdolność samooczyszczania się. 

Nadaje się jako barwne wykończenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych elewacji oraz sufitów, a w szczególności jako warstwa wykończeniowa w systemie ociepleń budynków. Można go również układać na tynki cementowo-wapienne i gipsowe oraz elementy betonowe. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, nośne i mocne, suche bez spękań i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (oczyszczone z kurzu i tłustych plam). Stare powłoki malarskie, tynkarskie lub powierzchnie obsypujące się należy usunąć np. mechanicznie, powierzchnie uszkodzone lub nierówne  wyrównać masą klejową z zatopioną tkaniną szklaną.

Przynajmniej 12 godzin przed układaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym NPS-03/B firmy REWERS.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Masę tynkarską dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym, w razie potrzeby można dodać niewielką ilość wody aby uzyskać odpowiednią konsystencję.

Tynk należy nakładać w postaci równomiernej warstwy, a grubość powinna odpowiadać wielkości maksymalnego ziarna tynku. Tynk nanosimy pacą ze stali nierdzewnej, po krótkim odczekaniu zacieramy pacą plastikową w celu uzyskania odpowieniej faktury. Poszczególne ściany należy wyprawiać bez przerw w pracy aby uniknąć śladów łączeń. Pacę od zacierania co pewien czas oczyścić szpachelką, ułatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być przyczyną plam. Możliwe jest również nakładanie mechaniczne przy użyciu pistoletu natryskowego i sprężarki.

ZASADY OGÓLNE:

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo dużej wilgotności względnej powietrza, chronić przed deszczem. Czas wiązania tynku wynosi ok. 48h i może się wydłużyć przy dużej wilgotności powietrza.

Zabrudzone tynkiem narzędzia i powierzchnie niezwłocznie umyć czystą wodą. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

 

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE:

Tynki akrylowo-silikonowe NPS-01/F-AS pakowane są w wiadra plastikowe o masie netto 30kg.

Przewozić i przechowywać należy w szczelnie zamkniętych firmowych wiadrach, w temperaturze dodatniej- chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

KOLORYSTYKA:

Wyroby dobieramy według palety REWERS* - 108 kolorów lub na indywidualne życzenie odbiorcy.

Wyrównanie barw gwarantujemy w zakresie tej samej partii produkcyjnej. 

Nie zaleca się stosowania bardzo ciemnych kolorów na dużych połaciach ścian.

* w zależności od awrunków aplikacji oraz faktury tynku rzeczywista kolorystyka może w nieznacznym stopniu odbiegać od wzorca 

ZUŻYCIE:

 "kornik"         - 1.5 mm ok. 2,5 kg/m²                                  "baranek"         - 1  mm ok. 2 kg/m²

                         -  2  mm ok. 3 kg/m²                                                                    - 1.5 mm ok. 2,8 kg/m²

                         - 2.5 mm ok. 3,5 kg/m²                                                               -  2  mm ok. 3,5 kg/m²

                         -  3  mm ok. 4 kg/m²                                                                    - 2.5 mm ok. 4,5 kg/m²

bottom of page